fbpx

Melaksanakan Penempatan Guru Secara Betul Agar Tidak Mengganggu Pengajaran Dan Pembelajaran Serta Pentadbiran Sekolah

Kenyataan Dong Zong dan Jiao Zong

31 Oktober 2022

Melaksanakan Penempatan Guru Secara Betul

Agar Tidak Mengganggu Pengajaran Dan Pembelajaran Serta Pentadbiran Sekolah

 

Guru-guru yang pada asalnya dijadualkan mengajar Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK) dan Bahasa Cina Komunikasi (KSSM) Sekolah Menengah Kebangasaan ditempatkan di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Cina merupakan satu tindakan yang salah.

 

1. Dong Jiao Zong menegaskan bahawa graduan tajaan KPM yang dihantar ke institusi pengajian tinggi China untuk mengikuti kursus bahasa Cina komunikasi dan dilatih dengan kaedah pembelajaran bahasa kedua, tidak mempunyai latar belakang pendidikan bahasa Cina di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (SMJK) dan Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK). Mereka juga tidak mempunyai kelayakan mata pelajaran Bahasa Cina dalam SPM. Oleh itu, tiada sebab untuk guru-guru ini ditugaskan ke SJKC, SMJK dan SMK untuk mengajar mata pelajaran bahasa Cina.

 

Tindakan KPM menempatkan guru-guru tersebut adalah bertentangan dengan keperluan sebenar serta semangat profesionalisme pendidikan. Graduan tajaan KPM ini sewenang-wenangnya ditempatkan di SMJK untuk mengajar bahasa Cina adalah di luar kemampuan mereka dan mendatangkan tekanan yang besar kepada mereka.

 

2. Kami melahirkan rasa tidak puas hati terhadap KPM telah berkali-kali menempatkan guru-guru atau pentadbir sekolah tanpa kelayakan mata pelajaran bahasa Cina sehingga mengganggu pentadbiran SJKC, SMJK dan SMK.

 

KPM juga pernah tersilap menempatkan guru-guru SJKC lulusan dari Institut Pendidikan Guru untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK) di Sekolah Kebangsaan. Ini adalah tindakan yang bertentangan dengan semangat pendidikan dan tidak berprofesional.

 

3.Kami dengan tegasnya menyeru KPM agar tidak mengulangi kesilapan tersebut, dan menjemput Dong Jiao Zong menyertai proses membuat keputusan supaya menambah baik sistem dan mekanisme latihan perguruan dan penempatan guru. KPM hendaklah melaksanakan langkah-langkah pembetulan, mengeluarkan pekeliling atau arahan bertulis yang jelas, dan memastikan pegawai-pegawai melaksanakan latihan perguruan dan penempatan guru secara betul dan bertanggungjawab dengan mematuhi pekeliling atau arahan tersebut.

 

Di samping itu, tindakan tatatertib harus diambil ke atas pegawai yang berkali-kali melakukan kesalahan dalam penempatan guru, dan ini merupakan tadbir urus yang baik serta mendapat kepercayaan rakyat.