fbpx

Tindakan Universiti Malaya Amat Tidak Wajar Kebebasan dan Hak Bersuara Semangat Jitu Universiti

Kenyataan Dong Zong

18 Oktober 2019

 

Tindakan Universiti Malaya Amat Tidak Wajar

Kebebasan dan Hak Bersuara Semangat Jitu Universiti

 

Tindakan Universiti Malaya(UM) terhadap siswazah, Wong Yan Ke dan Edan Kon Hua En, yang membantah naib canselor universiti itu, Abdul Rahim Hashim semasa majlis konvokesyen baru-baru ini  merupakan tindakan yang  menyekat pandangan yang berbeza dan melanggar semangat pendidikan universiti. Oleh itu, Dong Zong menyeru pihak universiti menarik balik tindakan disiplin terhadap mereka dengan segera.

 

Universiti sepatutnya berpegang teguh kepada semangat kebebasan akademik untuk menjamin hak kebebasan bersuara di kalangan pensyarah dan mahasiswa. Pentadbiran universiti bertanggungjawab untuk mengekalkan dan menggalakkan kebebasan pemikiran antara mahasiswa, suasana dan lingkungan kampus yang boleh menerima pandangan yang berlainan dan tidak menyekat pandangan yang berbeza. Selain itu, kelakuan siswazah berkenaan mengangkat plakad merupakan tindakan protes yang boleh diterima dalam Rang Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa bagi protes secara aman. Dalam negara yang yang mengamalkan sistem demokrasi, protes adalah perkara yang biasa, dukacitanya masih ada segelintir pegawai pendidikan masih mendukung pemikiran autoritarianisme yang menganggapnya sebagai perkara yang serius.

 

Universiti Malaya merupakan universiti terkemuka yang pernah mempunyai suasana pembelajaran dan kampus yang mendukung kebebasan akademik. Namun begitu, Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) dikemukakan pada tahun 1971, telah membawa banyak kesan buruk termasuk kebebasan menyuara pandangan  dan kebebasan akademik disekat, pencapaian akademik tidak lagi sehandal seperti masa dahulu. Universiti adalah harta milik masyarakat, pentadbiran universiti tidak sepatutnya dikuasai oleh mana-mana parti politik atau orang tertentu. Walaupun sesetengah pendapat mengkritik kelakuan siswazah tersebut adalah kurang sesuai, tetapi ia tidak sepatutnya mengkaburi fokus pada isu tersebut. Semangat univerisiti yang sebenar adalah mendukung pemikiran yang terbuka, kebebasan bersuara dan menimba ilmu secara bebas. Dengan ini, kami memohon naib canselor  UM hentikan sebarang tindakan disiplin yang tidak munasabah terhadap siswazah berkenaan, dan kerajaan perlu meninjau semula AUKU dengan segera supaya universiti awam dapat memantapkan autonomi yang jitu, di samping itu, institutsi universiti harus dihindari  dari arus dan pengaruh daripada parti politik, ideologi dan kepentingan diri demi menjamin kebebasan akademik dan pelaksanaan autonomi universiti yang sebenar.